Tekenkamer

3D modellen van de te produceren onderdelen

In onze tekenkamer worden 3D modellen opgezet van de te produceren constructies en andere producten.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van sofware met als voordeel dat het foutloze werktekeningen genereert, waardoor de onderdelen goed passen. De tekenaars hebben een gedegen technische en constructieve opleiding gevolgd waardoor kritisch naar de kwaliteit van de te maken producten wordt gekeken. Maatvoering wordt door ons zelf ter plaatse ingemeten.

870 9987 01
870 0125 02
870 1010 06
870 1610 03
870 1325 01